-

Palveluseteli

Tyrnävän kunta ottaa käyttöön tehostetun palveluasumisen sekä iäkkäiden omaishoidon vapaan järjestämiseen palvelusetelin 1.1.2017 alkaen. Palveluseteli otetaan käyttöön uusille asiakkaille. Mikäli henkilö on kyseessä olevien palveluiden asiakkuudessa, mahdollistetaan palvelusetelin käyttöönotto myös hänelle. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin. Kunta voi tuottaa palvelun itse tai järjestää sen ostopalveluna.

Asiakkaan saatua myönteisen päätöksen tehostetusta palveluasumisesta, hänelle esitellään eri tavat järjestää tehostettua palveluasumista (palveluohjaaja). Asiakkaan päätöksenteon tueksi palveluohjaaja laskee asiakkaalle tehostetun palveluasumisen eri järjestämistavoista hänelle aiheutuvat kustannukset. Valintatilanteessa palveluohjaaja ohjaa asiakasta ottamaan huomioon hänen mahdollisuutensa selvitä palvelusetelin omavastuuosuudesta. Valinnan jälkeen asiakas/omaiset sopivat palveluntuottajan kanssa tehostetun palveluasumisen aloittamisesta.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja se määräytyy yksilöllisesti asiakkaan nettotulojen perusteella. Palveluohjaaja tekee päätöksen palvelusetelin arvosta asiakkaalle. Kunnan tulee saada asiakkaalta tarvittavat tulotiedot palvelusetelin arvon määräämistä varten. Jos palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestetään muulla tavoin.

Omaishoidon vapaan palveluseteli on kiinteähintainen 125 euroa/hoitovuorokausi. Arvo ei riipu asiakkaan tuloista.

Lisätietoja

Herranen, Riikka

palveluohjaaja

Lisätietoja asiakkaille

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

0,72mt .pdf Lataa

Omaishoidon vapaan sääntökirja

0,64mt .pdf Lataa

Palvelusetelin arvon määräytyminen

0,07mt .pdf Lataa

Tyrnävän kunnan hyväksymät tehostetun palveluasumisen palveluseteliyrittäjät

0,13mt .pdf Lataa

Lisätietoa palveluseteliyrittäjälle

Hakemus iäkkäiden omaishoidettavien tilapäishoidon palvelusetelituottajaksi

0,30mt .pdf Lataa

Hakemus iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

0,30mt .pdf Lataa