-

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle.

Omaishoitajien ja hoidettavien ryhmä kokoontuu Tyrnävällä kotitalossa kerran kuukaudessa. Ryhmän vetäjänä toimii palveluohjaaja.

Palveluohjaaja

Herranen, Riikka

palveluohjaaja

Omaishoidontuki vuonna 2021

Omaishoidontuki vuonna 2022

0,15mt .pdf Lataa