-

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella heille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Jatkuvaa ja säännöllistä palvelua saaville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kotihoidon ja omaisten kanssa.

Kotiutukset

Palveluohjaaja toimii yhdyshenkilönä potilasta hoitaneen sairaalan ja kunnan kotihoidon välillä. Palveluohjaaja on mukana koko kotiutusprosessin ajan ja hän arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan palvelutarvetta siten, että kotiutuminen on sujuvaa ja turvallista.

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut.

Palveluohjaaja

Herranen, Riikka

palveluohjaaja

Kotisairaanhoitaja

Kauppi, Elisa

sairaanhoitaja

Kotihoito infopuhelin

Kotihoito, Infopuhelin