-

Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Palveluasumiseen päädytään silloin, kun vanhuksen turvallista kotona asumista ja pärjäämistä ei enää voida taata määrältään maksimaalisten kotiin tarjottavien tukipalveluiden ja kotihoidon käyntien muodossa. Hakemukset osoitetaan Tyrnävän kunnan iäkkäiden palveluista vastaavalle palvelupäällikölle. Hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä. Palveluasunnossa asuva voi hakea Kelan asumis- ja hoitotukea.

Palveluasumisen paikkaa tarkasteltaessa pääpaino on asiakkaan palvelu- ja avuntarpeen määrässä ja laadussa sekä siinä, mihin vuorokauden aikaan avun ja hoidon tarve painottuu. Asumispalveluyksikön valinnassa kuullaan mahdollisuuksien mukaan hakijan toiveita. Tilapäishoitoa järjestetään tehostetussa palveluasumisessa mm. omaishoitajan vapaan ajaksi ja/tai kotihoitoa tukevana palveluna.

Vanhainkoti Kotolassa toimii tehostettu asumispalveluyksikkö, jossa on 21 asukaspaikkaa. 1 paikka toimii intervallipaikkana tilapäishoidon asiakkaille sekä omaishoitajien vapaan ajaksi järjestettävään omaishoidettavan hoitoon ja 1 paikka päivähoivapaikkana. Asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitajan apua ja valvontaa. Tehostetussa asumispalveluyksikössä hoidetaan toimintakyvyltään asukkaita, jotka pärjäävät päivittäisissä toiminnoissaan 1–2 hoitajan avustamina.

Ostopalveluyksiköt:
Lakeuden palveluyhdistys – Lepola
Esperi Hoivakoti Annabelle
Esperi – Teppola-koti, Haapalehdon yksikkö
ODL – Pieni Pelakuu

Tiedostot

Tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon hakemus

1,64mt .pdf Lataa

Yhteystiedot

Vikiö, Raisa

osastonhoitaja

Herranen, Riikka

palveluohjaaja