Ikääntyneiden palvelut
-

Ikääntyneiden palvelut

Vanhuspalveluissa tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensi alkuun tukipalveluita tarjoamalla pyritään tukemaan itsenäistä kotona asumista. Kotihoidon palvelukokonaisuus tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa sekä apua sitä tarvitseville ikääntyneille asiakkaille. Vanhuspalveluissa noudatetaan kuntouttavaa työnotetta. Iäkkään ihmisen kaikki omat voimavarat pyritään huomioimaan.

Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista kotihoidon ja tukipalvelujen turvin, ikäihmiselle varataan mahdollisuus palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan tarvitsema hoiva ja huolenpito on ympärivuorokautista. Yhtenä asumispalveluun pääsyn kriteereistä on, että asiakkaalle annetaan maksimimäärä kotihoidon palveluja (3–4 käyntiä/pv). Hoivahoidossa ovat toimintakyvyltään vaativampaa perushoitoa tarvitsevia asiakkaita, jotka tarvitsevat hoitajaparin jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. 

Selvitä, Arvioi, Sijoita (SAS) -työryhmään kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, kotiutushoitaja, vanhainkodin osastonhoitaja ja sosiaalityöntekijä. SAS-työryhmässä käsitellään ikäihmisten asumispalvelu- sekä omaishoidontukihakemukset. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Asiakasmaksut ja palvelusuunnitelmat

Ikääntyneiden palvelujen asiakasmaksut

0,04mt .pdf Lataa

Ikääntyneiden palvelujen suunnitelma 2016–2020

0,22mt .pdf Lataa

Ikäihmisten palveluopas 2019

0,44mt .pdf Lataa

Yhteystiedot