-

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää kunnassa arvokkaan vanhuuden toteutumista (riittävästi laadukkaita ja saatavilla olevia palveluita). Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Vanhusneuvosto voi vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vanhusneuvosto ja eri toimijoiden sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun panostaminen on oleellista vaikuttamistyön onnistumiseksi. Lisäksi pysyvien käytänteiden ja yhteistyötapojen luominen ja niistä sopiminen on merkityksellistä. Niiden avulla on helppo pitää yllä säännöllistä ja saumatonta yhteydenpitoa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Jossain vaiheessa meille kaikille kuitenkin koittaa se hetki, kun ikääntyneenä tarvitsemme palveluita. Jos Teillä on kysymyksiä jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, lähi- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja niiden sijoittamiseen sekä liikenteeseen liittyen, ottakaa rohkeasti vanhusneuvostoon yhteyttä.

Rooli Vanhusneuvoston jäsenet 2021–2025 Edustaja  
Pj. Tuulikki Vanhala p. 0400611004 Eläkeliiton Temmeksen yhdistys  
  Ritva Kauppila p. 0407533245 Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys  
  Tuula Kallinen p. 0400764934 Tyrnävän eläkeläiset ry  
  Maire Pirkola p. 0505369742 Tyrnävän seurakunta  
  Kaarina Huurre p. 0504038981 Sosiaali- ja terveyslautakunta  
  Leino Saarela p. 0400405698

Tyrnävän Sotainvalidit

 
  Kristiina Orajärvi  Tyrnävän kunta  

 

Vanhusneuvosto kokoontuu keskimäärin 2–3 kertaa vuoden aikana, yhteisiä kokouksia vammaisneuvoston kanssa pidetään n. 1–2 kertaa vuoden aikana.

Vanhusneuvoston muistiot

Kokousmuistio 29.11.2022

0,09mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 28.8.2022

0,10mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 21.02.2022

0,10mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 13.12.2021

0,15mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 21.10.2021

0,11mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 27.4.2021

0,15mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 23.2.2021

0,64mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 21.1.2020

0,21mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 27.10.2020

0,39mt .pdf Lataa

Vanhusneuvoston sihteeri