-

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää kunnassa arvokkaan vanhuuden toteutumista (riittävästi laadukkaita ja saatavilla olevia palveluita). Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Vanhusneuvosto voi vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vanhusneuvosto ja eri toimijoiden sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun panostaminen on oleellista vaikuttamistyön onnistumiseksi. Lisäksi pysyvien käytänteiden ja yhteistyötapojen luominen ja niistä sopiminen on merkityksellistä. Niiden avulla on helppo pitää yllä säännöllistä ja saumatonta yhteydenpitoa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Jossain vaiheessa meille kaikille kuitenkin koittaa se hetki, kun ikääntyneenä tarvitsemme palveluita. Jos Teillä on kysymyksiä jokapäiväiseen elämiseen, asumiseen, lähi- ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja niiden sijoittamiseen sekä liikenteeseen liittyen, ottakaa rohkeasti vanhusneuvostoon yhteyttä.

Rooli Vanhusneuvoston jäsenet 2017–2021 Edustaja Puhelinnumero
Pj Pasi Törmä
pasi.torma@gmail.com
Eläkeliiton Temmeksen yhdistys 050 5355 390
  Ritva Kauppila Eläkeliiton Tyrnävän yhdistys 040 7533 245
  Tuula Kallinen Tyrnävän eläkeläiset ry 040 0764 934
  Maire Pirkola Tyrnävän seurakunta 050 5369 742
  Heleena Nuolioja-Saksio sosiaali- ja terveyslautakunta 045 6708 862
  Tauno Alaraappana Tyrnävän Rintamaveteraanit 040 5150 723
  Leino Saarela Tyrnävän Sotainvalidit 040 0405 698

 

Vanhusneuvosto kokoontuu keskimäärin 2–3 kertaa vuoden aikana, yhteisiä kokouksia vammaisneuvoston kanssa pidetään n. 1–2 kertaa vuoden aikana.

Vanhusneuvoston muistiot

Kokousmuistio 27.4.2021

0,15mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 23.2.2021

0,64mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 21.1.2020

0,21mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 27.10.2020

0,39mt .pdf Lataa

Vanhusneuvoston sihteeri