-

Hyvinvointi

Kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävää toteutetaan kunnan kaikissa palveluissa.

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä (hyte-ryhmä) tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista. Hyte-ryhmässä tuotetaan valtuustokausittain Tyrnävän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus sekä sen vuosittainen seurantaraportti. Tyrnävän kunnan hyte-ryhmässä on kunnan viranhaltijoiden lisäksi edustajia sidosryhmistä ja luottamushenkilöistä. Hyte-ryhmässä on edustus mm. seurakunnasta, 4H-järjestöstä, Tyrnävän yrittäjistä, Tyrnävän Rauhanyhdistyksestä, nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta. 

Hyte-ryhmän muistiot

Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020

0,11mt .pdf Lataa

Liite 1. Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020. Liikkuva kunta.

0,08mt .pdf Lataa

Liite 2. Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020. Lukeva kunta.

0,13mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 17.9.2020

0,13mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 13.2.2020

0,12mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus 2020

1,24mt .pdf Lataa

Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2022

0,69mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2019

0,52mt .pdf Lataa

Hyvinvointikatsaus 2019

0,80mt .pdf Lataa

Tyrnävän kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

1,64mt .pdf Lataa

Liite laajan hyvinvointikertomuksen indikaattorit

0,20mt .pdf Lataa

Laajan hyvinvointikertomuksen toimenpiteet ja suunnitelmat

0,63mt .pdf Lataa

Lisätietoa hyvinvointityöstä

Vehkala, Elina

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Eskola, Teija

sosiaali- ja terveysjohtaja

Tiirikainen, Anne

työ- ja elinkeinosuunnittelija