-

Kerhojen lukujärjestykset

Tuu mukaan! -kerhot jatkuvat aina toukokuun loppuun saakka. Koulujen loma-aikoina ja kesällä kerhotoimintaa ei ole. Tällä hetkellä kuntamme neljällä koululla on yhteensä 24 erilaista harrastuskerhoa. Joitakin kerhoja on jouduttu lopettamaan tai muuttamaan kerhon sisältöä vähäisen osallistujamäärän tai ohjaajan muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi.

Kerhojen kokoonpanoissa on ollut suurta vaihtuvuutta. Kerhotoiminnalla onkin tarkoitus kannustaa ja sitouttaa lapsia säännöllisen harrastuksen pariin minkä vuoksi olisi tärkeää, että huoltajat kannustaisivat lapsia jatkamaan kerhoissa, vaikka välillä väsymys voikin yllättää.

Vapaita kerhopaikkoja voi kysyä koordinaattorilta tai koulujen kerhovastaavilta. Kerhoihin ei saa kuitenkaan mennä, ellei ole ilmoittautunut sinne virallisesti joko kerhokoordinaattorille tai koulun kerhovastaavalle! Kerhojen kokoonpanot täytyy olla ajantasaiset mahdollisten tapaturmien ja muiden yllättävien tilanteiden varalta.

Tarkemmat tiedot toimivista kerhoista löydät kunkin koulun lukujärjestyksistä.

Yhteystiedot:

Murron koulun kerhovastaava Minna Simola p. 040 527 7162

Kirkkomännikkö ja Rantarousti kerhovastaava Mira Pasanen p. 040 158 1029

Kuulammen koulun kerhovastaava, Sirpa Uusitalo sirpa.uusitalo@tyrnava.fi

Temmeksen koulun kerhovastaava Eija Paakkonen p. 040 592 9889

Kerhokoordinaattori: Eevamaija Kukkala, p. 040 653 3196

Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulujen kerhot

Kuulammen koulun kerhot

Murron koulun kerhot

Temmeksen koulun kerhot

Eläinkerhoihin järjestetään kuljetus koululta.