-

Palveluseteli

Tyrnävän kunnassa on otettu 1.8.2017 käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli Tyrnävällä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa (päiväkodit Karuselli, Vekkuli ja Touhula-Murto). Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

Yksityiseen päiväkotihoitoon haetaan Varhaiskasvastuksen sähköisessä asioinnissa olevalla palvelusetelihakemuksella. Kunnan varhaiskasvatuksen esimiehet käsittelevät kaikki hakemukset. Varhaiskasvatuspaikan varmistuessa yksityisestä päiväkodista, yksikön johtaja ottaa yhteyttä. Palvelusetelipäätös näkyy sähköisessä asioinnissa tai lähetetään postitse kotiin.

Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus asiakasmaksusta lasketaan perheen tulojen mukaan samoilla kriteereillä kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Setelin arvoon vaikuttaa lapselle määritelty palveluntarve. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Tästä linkistä pääset sähköiseen asiointiin, jossa voit mm. tehdä palvelusetelihakemuksen, kokeilla maksulaskuria, ilmoittaa tulotiedot ja hyväksyä sähköisen tiedoksiannon (jolloin saat kaikki päätökset sähköiseen asiointiin tallennettuna).

Palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämiseksi huoltajien täytyy toimittaa tulotiedot sähköisen asioinnin kautta. Mikäli huoltaja ei halua, että tulotiedot tarkistetaan, täytyy sähköisessä asioinnissa käydä laittamassa täppä kohtaan ”Emme toimita tulotietoja”. Tällöin perheen omavastuu määräytyy korkeimman maksun mukaan. Muutoin palkkatiedot tarkistetaan Tulorekisteristä ja muut tulotiedot täytyy toimittaa liitteenä sähköisen asioinnin kautta.

Toimintaohje Tyrnävän kunnassa toimiviin yksityisiin päiväkoteihin hakevalle:

  • Hae varhaiskasvatuspaikkaa sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.
  • Kunnan varhaiskasvatusjohtaja ottaa yhteyttä perheeseen ja tarkistaa hakemuksen tiedot.
  • Tee tuloselvitys mahdollisimman pian. Mikäli paikka valikoituu yksityiseen päiväkotiin, tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä ja sopii varhaiskasvatuksen aloituksesta