Tyrnävän kunnan nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS)
-

Tyrnävän kunnan nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS)

Tyrnävän kunnan nuorisotyön perussuunnitelma -hankkeessa on tavoitteena luoda kunnalle nuorisotyön perussuunnitelma. Nuorisotyön perussuunnitelma luodaan prosessissa, jossa nuorisotyöllinen käytäntö avataan, määritellään arvopohja, päämäärät sekä käytössä olevat työmuodot. Prosessissa osallistetaan olennaiset tahot, jotta toiminnan kuvauksesta päästään syvällisempiin kysymyksiin ja luodaan tilaa keskustelulle, joka auttaa niin nuorisopalveluiden henkilöstöä jäsentämään työtään sekä sidosryhmiä ymmärtämään kunnallisen nuorisotyön toiminnan periaatteet, tavoitteet sekä työmuodot. Hankkeessa osallistetaan tyrnäväläiset nuoret suunnitteluun mukaan.

 

Hankkeen rahoitus: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valtionavustus.

Toiminta-aika: 01.01.2023- 31.12.2023.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektityöntekijä Anni Hemmilä
p. 040 141 8035
anni.hemmila@tyrnava.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre
p. 044 497 1240
elina.huurre@tyrnava.fi