tausta-8324.jpg

Yrittäminen

metalpower.jpg

Tyrnävän kunta panostaa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.  Yritystoiminnan menestymisen kannalta Tyrnävän vahvuuksia ovat mm. hyvä liikenteellinen sijainti Oulun läheisyydessä, mallikas maankäytönsuunnittelu, kasvava asukasmäärä ja toimivat peruspalvelut.

Syksystä 2017 lähtien Tyrnävällä on toiminut elinvoimalautakunta, joka ideoi ja nostaa esiin elinvoiman kehittämiseen, ja siten myös yrittäjyyden edellytyksiin liittyviä kehittämiskohteita. Toiminkunta koostuu kunnan luottamushenkilöistä. Paikallisen elinkeinoelämän näkemystä toimikuntaan tuovat yrittäjäyhdistyksen ja MTK-Tyrnävän edustajat. 

Elinvoimatoimikunnalla ei ole sääntöihin perustuvaa päätösvaltaa, vaan käsiteltäviä asiakokonaisuuksia koskeva päätöksenteko tapahtuu muissa toimielimissä. Elinvoimatoimikunnan sihteerinä toimii elinvoimakoordinaattori.

Elinvoimatoimikunnan kokoonpano 2020:
Jari Matinolli (puheenjohtaja)
Anu Markus 
Esa Saarela
Tyrnävän Yrittäjäyhdistyksen pj. Mikko Kukkohovi
Tyrnävän MTK:n pj. Ilkka Matinolli
Tyrnävän nuorisovaltuuston pj. Jaakko Hietikko
Kehittämispäällikkö Janna Kumpula
Elinvoimakoordinaattori Satu Himanen (toimikunnan sihteeri)

Sihteerin yhteystiedot: p. 040 6728 384, satu.himanen(a)tyrnava.fi