tausta-8324.jpg

Palkkatuettu työ

TE- toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, ellei työnhakija työllisty avoimille työmarkkinoille tai sijoitu koulutukseen. TE- toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää palkkatuen myöntämisellä. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa.

Tukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Tukea voivat saada kunnat, yritykset, muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt, kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset. Valtion virastolle ja laitokselle voidaan osoittaa määrärahoja palkkauskustannuksiin noudattaen, mitä palkkatuesta on säädetty.

Palkkatuen saamisen edellytykset vaihtelevat työttömyyden keston ja työllistettävän henkilön iän mukaan. Tuki voi olla 30, 40 tai 50 % riippuen edellä mainituista tekijöistä. Palkkatukioikeus tarkistetaan aina ennen tuen hakemista TE-toimistosta.

Kunnan palkkatukityöpaikat

Tyrnävän kunta työllistää palkkatuen avulla eri osastoille. Työtehtäviä löytyy mm. vanhuspalveluista, päiväkodeista, ympäristön hoidosta, kouluista ja keittiöiltä. Kunnan palkkatukityön saamisen ehtona on palkattavan henkilön sitoutuminen osallistumaan työnhakuvalmennukseen työsuhteensa ajan. Työnhakuvalmennusta järjestetään 1krt/kk n. 2t/ krt.

Kysy vapaita palkkatukipaikkoja työ- ja elinkeinosuunnittelija Anne Tiirikainen ( p. 044-497 1067) tai Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.