tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Työ ja yrittäminen / Työllistämispalvelut / Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään mm. työtoimintana, ryhmätoimintana, yksilövalmennuksena sekä toimintakyvyn arviointina. Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan yhdistää myös muita palveluita esimerkiksi muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Kuntouttavan työtoiminnan perustana on aktivointisuunnitelma, johon myös muut palvelut kirjataan.

Tyrnävän kunta voi tehdä sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toisen kunnan, yleishyödyllisen yhdistyksen tai seurakunnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710) mukainen sosiaalipalvelu.

Nuorten ryhmät
Nuorten kuntouttavaa työtoimintaa järjestää Tyrnävän paja ja Verso- toiminta eli starttipaja. Tyrnävän pajalla kuntouttavaa työtoimintaa on maanantaista torstaihin, yhdestä neljään päivään viikossa. Tyrnävän pajan keskiössä on kuntoutuminen työn avulla. Viikko- ohjelmaan sisältyy työn oheen liikuntaa, yksilö- ja ryhmävalmennusta. Jokaiselle valmentautujalle asetetaan yksilöidyt tavoitteet pajajakson ajaksi, suuntana joko koulutus- tai työelämä. Myös työtehtävät räätälöidään jokaiselle sopivaksi. Työtehtäviä ovat käsi-, puu- ja autotallityöt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Verso- toiminta on tiistaisin ja perjantaisin, aina neljä tuntia kerrallaan. Starttipaja verson keskiössä ovat arkielämän taitojen vahvistaminen (esim. sosiaaliset tilanteet) ja oman elämän mielekkyyden löytäminen. Verso-toiminnassa kokeillaan erilaisia työtehtäviä.

Aikuisten ryhmät
Ryhmätoimintaa järjestetään Tyrnävän kirkonkylällä ja Temmeksellä. Ryhmätoimintojen sisällöt suunnitellaan ryhmänohjaajien ja ryhmäläisten kanssa yhdessä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä vahvistetaan sosiaalisia taitoja, työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan asiakasta omalla polullaan kohti avoimia työmarkkinoita, koulutusta, työkokeiluita tai eläkeselvitystä. Ohjaajat tukevat asiakasta koko kuntouttavan työtoimintajakson ajan.

- Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät Tyrnävällä 2020
• Tiistaisin toimintapäivä Temmeksellä. Toiminta sisältää pienimuotoisia remontoimis- ja kunnostustöitä, ruoanlaittoa, leipomista, liikuntaa ja käsitöitä. Aika: tiistaisin klo 8-12 Temmeksen terveysasema (Takalontie 7).

• Perjantain toimintaryhmä kotitalolla. Toiminta sisältää pienimuotoisia kunnostustöitä, remontoimistöitä, käsitöitä, liikuntaa ja ruuan laittoa.  Aika: perjantaisin 9.00-13.00 Kotitalo (Villentie 6, Tyrnävä)