tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Terveyspalvelut / Neuvolat ja kouluterveydenhoito / Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1, 5. ja 8.-luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin, ja myös oppilaan huoltajat kutsutaan mukaan. Tapaamisessa voidaan tarvittaessa keskustella perheen tarvitsemista tukitoimista. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Terveydenhoitaja ilmoittaa ajat tarkastuksiin. 

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen. Toisen vuosikurssin tytöt voivat lisäksi käydä lääkärintarkastuksessa. Poikien lääkärintarkastus sisältyy kutsuntatarkastukseen. 
Puolustusvoimat
Terveydenhoitaja Tuija Vittaniemi 050 384 4236

Terveystarkastusten kyselylomakkeet

Yhteystiedot:

Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulut

    terveydenhoitaja Hanna-Leena Kujala p. 0504385372

Murron koulu

    terveydenhoitaja Marja-Riitta Alanko p. 044 497 1070

Kuulammen koulu, Temmeksen koulu ja Tyrnävän monimuotolukio

    terveydenhoitaja Tuija Vittaniemi p. 0503844236

Sairaudet hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksessa. Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan tarvittaessa kouluterveydenhuollon vastaanotolla.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiapu-tilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Ruoka-aineallergiat kouluruokailussa 
lisätietoa

Peruskoululaisten ja lukiolaisten hampaiden ja suun terveyttä hoidetaan Tyrnävän hammashoitolassa, p. 08 5587 1345

Rokotukset

Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä. Tuskin millään muulla terveydenhuollon alueella kustannusten ja hyödyn suhde on niin hyvä kuin rokotuksissa, laskettiinpa asia sitten euroissa tai terveyden mittareilla.

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus kahtatoista  eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen.

 Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää terveyskeskuksesta. 

Terveysneuvonta

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 12-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Työnantajalla on työehtosopimusten perusteella velvollisuus maksaa palkka pääsääntöisesti vain kolmeen (3) kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita lapsen kouluterveydenhoitajalle. Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella eikä takautuvasti.

Kotihoito-ohjeita tavallisimpiin sairauksiin ja pulmiin

Flunssa
Mahatauti
Toistuvat vatsakivut lapsella
Päänsärky
Päätäi
Kihomadot
Syylät
THL:n lasten infektiot -sivu

Tapaturmat

Koulutapaturmat
Kaikki Tyrnävän koulujen oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja työssä oppimisjaksolla. Koulutapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoitus.

Vapaa-ajan tapaturmat
Hoidetaan terveyskeskuksessa tai yhteispäivystyksessä.

Katso myös

Neuvokas perhe
Terve koululainen
Nuortennetti
Väestöliitto
MLL
Tyttöjen talo
Poikien talo
Terveyskirjasto