tausta-8324.jpg

Äitiysneuvola

Neuvolakäynneillä seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Terveille synnyttäjille järjestetään raskausaikana yhdeksän määräaikaista terveystarkastusta, joista kaksi on lääkärintarkastuksia. Tarvittaessa käyntejä voidaan lisätä. Lisäksi synnytyksen jälkeen tehdään 1-2 kotikäyntiä ja äidille jälkitarkastus.


Raskauden aikaiset terveystarkastukset

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa äitiysneuvolan 050 4018 582 tai 050 3168 797 sopiaksesi ensikäyntiajan.

Raskausviikkojen laskeminen aloitetaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Täysiaikainen raskaus kestää 37-42 viikkoa. Näin määritellään ns. laskettu aika eli synnytyksen arvioitu ajankohta. Laskettu aika tarkentuu myöhemmin ultraäänitutkimuksissa.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8-10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista.


Seulonta- ja ultraäänitutkimukset raskauden aikana

Ensimmäisellä neuvolakäynnillä saat tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä seulontatutkimuksista (Sikiöseulonnat – Opas THL).

Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja perhe päättää itse, haluaako osallistua sikiön kehityshäiriöitä etsiviin tutkimuksiin.

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 11+0 - 13+6. Tutkimuksessa nähdään sikiön sydämen syke, raskauden kesto sekä sijainti ja sikiöiden lukumäärä.

Rakenneultraäänitutkimus tehdään noin raskausviikoilla 18–21+6 tai 24+1–28. Tutkimuksessa katsotaan sikiön rakenteet ja koko sekä lapsiveden määrä ja istukan sijainti.

Mikäli raskaana oleva haluaa osallistua kromosomipoikkeavuuksien seulontaan, seerumiseulontanäyte otetaan raskausviikoilla 9+0–11+6. Yhdistämällä verinäytteen ja niskaturvotusmittauksen tulokset voidaan tunnistaa ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden riski on suurentunut.

Raskausseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään Terveystalolla ja ne ovat maksuttomia. 

Odottavan perheen hammashoito


Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat varata ajan hoidon tarpeen arviointiin ja suun terveyden infoon suuhygienistin vastaanotolle. Tämä käynti on maksuton.

Muut kuin ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat tarpeen mukaan varata ajan tarkastukseen.
Hammashoitolan ajanvaraus p. 08 55871 345. Lisätietoa suun terveydenhuollosta.


Synnytys

Hyödyllistä tietoa, milloin lähteä sairaalaan, saapumisesta sairaalaan, kivunlievityksestä sekä ajasta vauvan synnyttyä, löytyy Oulun Yliopistollisen sairaalan nettisivuilta.

Sisäänkäynti rampilta, ovi B2:2 opasteiden mukaan.


Perhevalmennus

Perhevalmennusta järjestetään normaalien neuvolakäyntien yhteydessä.


Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista raskausaikana, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä, eikä muitakaan laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta ole. Jos isyyden tunnustaminen voidaan ottaa vastaan, samassa yhteydessä voidaan tehdä myös sopimus yhteishuollosta.

Isyyslaki 13.1.2015/11

Äitiysneuvola, perhesuunnittelu ja seulonnat:

    terveydenhoitaja Pirjo Saariniemi, p. 050 4018 582

 Äitiysneuvola:

    terveydenhoitaja Aija Pietilä, p. 050 3168 797


raskaus.jpg

Huoli raskaudesta?

 Raskauteen liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteys äitiysneuvolaan.

Jos neuvola on suljettuna, voit ottaa yhteyttä OYS:aan. Päivystyksellisen yhteydenoton aiheita ovat:

• säännölliset (alle 10 minuutin välein) ja kivuliaat supistukset ennen 37+0 raskausviikkoa
• kohtalainen tai runsas verinen vuoto
• selkeä lapsiveden meno
• yhtäjaksoinen, voimakas vatsakipu, joka ei helpota levossa
• sikiön vähentyneet liikkeet 28 raskausviikon jälkeen (<10 /tunti) toistetusti
• kova päänsärky ja näköhäiriöt, jotka eivät mene särkylääkkeellä (paracetamol 1g) ja levossa ohi
• hengitysvaikeudet
• jalan turvotus ja voimakas kipu toispuoleisena (esim. astuessa)