tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Terveyspalvelut / Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut

 terveys-0316.jpg

 

Kriisityö

Tyrnävän kunnassa toimii kriisiryhmä,joka järjestää jälkipuinti-istuntoja äkillisiin onnettomuustilanteisiin liittyen.Tyrnävän kriisiryhmään kuuluu työntekijöitä terveyskeskuksesta, mielenterveysneuvolasta, sosiaalitoimesta, seurakunnasta, kouluilta, päivähoidosta, poliisista ja kotisairaanhoidosta.

Kriisiryhmä 2020.pdf

Mielenterveysneuvola

Psykologi / Psykiatrinen sairaanhoitaja / Päivätoiminta 
Mielenterveysneuvola palvelee kaikkia kuntalaisia. Mielenterveysneuvolan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Yhteydenotto

Mielenterveysneuvolan palveluita tarvitseva ottaa yhteyttä suoraan mielenterveysneuvolan hoitajiin. Parhaiten heidät tavoittaa soittoaikana ma-to klo 11.30 - 12.00.  Voit myös jättää soittopyynnön vastaajaan. Kaikki yhteydenotot käsitellään asiakaspalaverissa keskiviikko-aamuisin ja asiakkaaseen otetaan yhteyttä ajan sopimisen tai jonoon asettamisen merkeissä.

Internetissä olevia tukipalveluja

Mielenterveystalo - www.mielenterveystalo.fi
Tukinet - www.tukinet.net

Psykologin palvelut

Psykologin työ painottuu lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteiden selvittelyyn, arviointiin ja hoitoon. Voit ottaa yhteyttä mm. lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, koululaisten oppimisvaikeuksien sekä perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden lapsen tai perheen asioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Psykologi Kimmo Pietilä, p. 050  3750 373
Psykologi Saara-Leena Kaunisto, p. 050 5393 017

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu aikuisten mielenterveysongelmien ja elämänvaihekriisien hoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin. Hoito voi tapahtua yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa. Tarvittaessa voidaan tehdä koti- ja osastokäyntejä. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii tarpeen mukaisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon, tarvittavien viranomaistahojen ja asiakkaan oman verkoston kanssa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Jari Keski-Filppula, p. 050 3750 713 
Puhelinaika ma-to klo 11.30-12.00

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Hilkka Ikonen, p. 050 5728 084
Puhelinaika ma-to klo 11.30-12.00

Mielenterveysneuvolassa toimii myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon etäpoliklinikka. Psykiatri käy konsultoimassa terveyskeskuksella 2-3 kertaa kuukaudessa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta

Tyrnävällä toimii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta kolmena päivänä viikossa. Päivätoiminta tarjoaa asiakkailleen sekä toiminnallisia että keskusteluryhmiä yhteisöhoidollisten periaatteiden mukaan. Toimintaan kuuluu myös retki- ja virkistystoiminta. Päivätoiminnassa tehdään yhteistyötä asiakkaiden hyväksi mm. kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja sosiaalitoimen kanssa. Päivätoimintaan asiakkaat ohjautuvat pääasiassa mielenterveysneuvolan kautta.  Päivätoiminnasta vastaavat psykiatrinen sairaanhoitaja ja mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja.
Liite: Päivätoiminnan viikko-ohjelma (pdf)

Päivätoiminnan tiloissa toimii myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen lähihoitajan avovastaanotto.

Päivätoiminnan tiloissa aloittaa kaikille avoin korva-akupunktioryhmä 24.1.2013.
Liite: Akupunktioryhmä (pdf)

 

Yhteystiedot

Päivätoiminta
Kallentie, 91800 Tyrnävä

Lähihoitaja/Päihdetyöntekijä
Aira Heinola, p. 044 4971 196