tyrnava-0312.jpg

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Heidi Honkimaa
p. 050 316 8817

Omaishoitajien ja hoidettavien ryhmä kokoontuu Tyrnävällä kotitalossa kerran kuukaudessa. Ryhmän vetäjänä toimii palveluohjaaja Sari Holappa p. 050 4309 233.