tausta-8324.jpg

Vammaispalvelut

sosiaali-7881.jpg

Vammaisille henkilöille järjestettävistä palveluista on säädetty vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa.
Näitä palveluita mm. ovat:

  • kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • taloudelliset tukitoimet, kuten henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta tai asunnonmuutostöistä  koituneiden kustannusten korvaaminen 
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haettaessa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Arja Björnholm
050 316 8819

Sosiaaliohjaaja

Riikka Piippo (Vammaispalvelut) p. 050 5737 167

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi


Sosiaaliohjaajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet: 

  • palvelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen asiakkaalle
  • perheiden tukeminen
  • tiedottaminen kehitysvammahuollon palveluista 
  • varhaiskuntoutukseen osallistuminen 
  • kehitysvammahuollon yhdyshenkilönä toimiminen ja viranomaisyhteistyö