tausta-8324.jpg

Vammaispalvelut

sosiaali-7881.jpg

Vammaisille henkilöille järjestettävistä palveluista on säädetty vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa.
Näitä palveluita mm. ovat:

  • kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • taloudelliset tukitoimet, kuten henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta tai asunnonmuutostöistä  koituneiden kustannusten korvaaminen 
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haettaessa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Anna-Riikka Perkiö
050 316 8819

Sosiaaliohjaaja

Riikka Piippo (Vammaispalvelut) p. 050 5737 167

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi


Sosiaaliohjaajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet: 

  • palvelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen asiakkaalle
  • perheiden tukeminen
  • tiedottaminen kehitysvammahuollon palveluista 
  • varhaiskuntoutukseen osallistuminen 
  • kehitysvammahuollon yhdyshenkilönä toimiminen ja viranomaisyhteistyö