tausta-8324.jpg

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan 1.1.2017 alkaen Kelasta. Näin haet tukea

Toimeentulotuen kokonaisuus

Toimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin menoihin. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan asiakkaan tilanteen perusteella.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuessa on kolme osaa

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kunnasta

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää

  • sellaisiin asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea.
  • menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan myöntämä toimeentulotuen osa, joka liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta myöntää sitä päättämiensä perusteiden mukaan edistääkseen sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi.

Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta saat lisätietoa kunnan sosiaalitoimistosta.

Milloin Kelaan, milloin kuntaan?

  1. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
  2. Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on sellaisia muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen kunnan käsiteltäväksi.
  3. Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.
  4. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

 Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus                

Toimeentulotuen yhteydenotot soittoaikana ma-pe klo 8 - 9.

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä
Heidi Honkimaa
p. 050 316 8817