tausta-8324.jpg

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella heille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Jatkuvaa ja säännöllistä palvelua saaville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kotihoidon ja omaisten kanssa.

Palveluohjaaja
Riikka Herranen  p. 050 4309 233

Kotisairaanhoito

p. 050 3446 773, puhelinaika ma - pe  klo 12.00 - 13.00
Kotisairaanhoitaja Sirpa Haapakorva

Kotihoito infopuhelin
p. 050 3750731 / joka päivä klo 7.00 - 21.00
Kotihoito fax (08) 5542 382

Kotiutukset

Palveluohjaaja toimii yhdyshenkilönä potilasta hoitaneen sairaalan ja kunnan kotihoidon välillä. Palveluohjaaja on mukana koko kotiutusprosessin ajan ja hän arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan palvelutarvetta siten, että kotiutuminen on sujuvaa ja turvallista.

Palveluohjaaja
Riika Herranen  p. 050 4309 233

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut.

Tiedustelut:

Palveluohjaaja Riikka Herranen  p. 050 4309 233