tausta-8324.jpg

Iäkkäiden palvelut

Vanhuspalveluissa tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensi alkuun tukipalveluita tarjoamalla pyritään tukemaan itsenäistä kotona asumista. Kotihoidon palvelukokonaisuus tarjoaa hoitoa ja huolenpitoa sekä apua sitä tarvitseville ikääntyneille asiakkaille. Vanhuspalveluissa noudatetaan kuntouttavaa työnotetta. Iäkkään ihmisen kaikki omat voimavarat pyritään huomioimaan.

Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista kotihoidon ja tukipalvelujen turvin, ikäihmiselle varataan mahdollisuus palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan tarvitsema hoiva ja huolenpito on ympärivuorokautista. Yhtenä asumispalveluun pääsyn kriteereistä on, että asiakkaalle annetaan maksimimäärä kotihoidon palveluja (3-4 käyntiä /pv).  Hoivahoidossa ovat toimintakyvyltään vaativampaa perushoitoa tarvitsevia asiakkaita, jotka tarvitsevat hoitajaparin jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa.  

Selvitä, Arvioi, Sijoita (SAS) -työryhmään kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, kotiutushoitaja, vanhainkodin osastonhoitaja ja sosiaalityöntekijä. SAS – työryhmässä käsitellään ikäihmisten asumispalvelu - sekä omaishoidontukihakemukset. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Yhteystiedot: 

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Teija Eskola  p. 050 5148 673

Palvelupäällikkö (terveyspalvelut ja iäkkäiden palvelut)
Kristiina Orajärvi p. 040 6646 474

Palveluohjaaja (iäkkäiden palvelut)
Riikka Herranen p. 050 4309 233

Palvelusihteeri (laskutus, maksupäätökset)
Tarja Nissi p. 050 3626 681

Sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8-16 p. 044 4971 058 ja
virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112.