tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Maaseutupalvelut / Tilastotietoa

Tilastotietoa

maaseutupalvelu-5498.jpg 

Tyrnävän maataloudesta v. 2015:

(suluissa vertailun vuoksi v.2014 vastaavia lukuja)

 

Tyrnävällä on 174 (183) aktiivitilaa. Niillä on peltoa viljelyksessä yhteensä n. 11.630 ha (11.726) Näin tilojen peltoalaksi muodostuu n. 66,8 (64) ha/tila. 

Viljan viljelyala on n. 7.410 ha (7.580) josta on ohraa 4.900 ha (5.120) ja kauraa  2.230 ha (2.195). Vehnää on 175 ha:n (210) alalla, ja seosviljaa 105 ha:n (32) alalla. Lisäksi on kuminaa 28 ha ja rypsiä 10 ha.

Nurmiviljelyssä on 1.725 ha (1.495). Edelliseen lukuun sisältyvät laidunnurmet, säilörehu-, tuorerehu- ja kuivaheinänurmet sekä viherlannoitusnurmi. Lisäksi alaan kuuluvat suojavyöhykenurmet n. 100 ha.

Perunanviljelyyn rekisteröityneitä tiloja on 43 (47), joilla perunaa on viljelyksessä yhteensä 1.215 ha (1.210). Siemenperunaa viljelee 27 (30) tilaa yhteensä  678 ha:n (675)  alalla. Ruokaperunaa viljelee 16 (16) tilaa yhteensä 495 ha:n (485) alalla. Ruokateollisuusperunaa on 40 ha (55).

Hoidettua viljelemätöntä peltoa on yhteensä 1.180 ha (1.070), josta luonnonhoitopeltoa on  308 ha (560) ja kesantoa 475 ha (507). Lisäksi tässä on monimuotoisuuspeltoja 145 ha ja saneerauskasveja 250 ha. Tilapäisesti viljelemätöntä on 25 ha (55).

Marjanviljelyä on alle 10 ha; pääosin mansikkaa.                        

Karjataloustiloja on yhteensä 31 (35). Lypsykarjatiloja on 27 (27). Lehmiä on 719 kpl (702) ja muita nautoja (yli 1 v)  670 kpl  (800).  Lihakarjaa on 6 (6) tilalla.  Hevosia on 11 tilalla yhteensä 41 kpl (mukana vain tukea hakeneiden tilojen hevoset). 

Maidon tuotantomäärä oli kiintiökaudella 2014/2015 oli n. 5,7 milj. litraa

Naudanlihan tuotanto oli v. 2014 n. 292.000 kg

    

 

 

Maaseututoimen asioinnin jakautuminen sähköiseen (Vipu) ja perinteiseen 2015

 

 

Vipu

 

Paperi

 

Yhteensä

Hailuoto

21

65,6 %

11

34,4 %

32

Kempele

42

76,4 %

13

23,6 %

55

Liminka

104

84,6 %

19

15,4 %

123

Lumjjoki

68

85,0 %

12

15,0 %

80

Muhos

100

68,5 %

46

31,5 %

146

Tyrnävä

147

84,5 %

27

15,5 %

174

Yhteensä

482

79,0 %

128

21,0 %

610