tausta-8324.jpg

Yleistä

 varhaiskasvatus-6495.jpg

Tyrnävän kunta on strategiassaan linjannut peruspalveluiden saatavuuden kuntalaisille. Kunnan toimintoja pyritään kehittämään siten, että peruspalvelut ovat tehokkaita, samalla ihmisläheisiä ja asiakaslähtöisiä. Sivistys- ja hyvinvointiosaston toiminta-ajatuksena on antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus yhdessä esiopetuksen kanssa muodostaa lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista, sekä terveyttä ja hyvinvointia.

Lapsella on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, joko osapäiväisenä tai -viikkoisena. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi sekä silloin, kun se on perusteltua esimerkiksi lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden vuoksi. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan säännöllisesti.