tausta-8324.jpg

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta kodinomaisessa ympäristössä joko hoitajan tai lapsen kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikouluikäinen lapsi. Perhepäivähoitajien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma. 

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Kirkonkylällä, Murrossa ja Partaalla. Murrossa toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Murron ryhmis.