tyrnävä-0455.jpg

Kuumestari

Tupostie 4, 91800 Tyrnävä
Aukioloaika klo 6.15-17
Vs. Päiväkodinjohtaja Katariina Juola p. 044 497 1052

Lapsiryhmät:

Vakkaset p. 044-497 1049
Kappaset p. 044-497 1055
Tuumaset p. 040-1884564

Päiväkodin esittely

Päiväkoti Kuumestari  on 53 -paikkainen päiväkoti kirkonkylällä 5-6-vuotiaille lapsille. Päiväkoti  toimii Kuulammen  koulun tiloissa. Päiväkodissa järjestetään esiopetusta  varhaiskasvatusta  tarvitseville lapsille. Esiopetus perustuu Tyrnävän kunnan esiopetussuunnitelmaan. 

Päiväkodissa työskentelee  viisi  lastentarhanopettajaa, kolme  päivähoitajaa ja tarvittaessa lisäresurssina päivähoitaja lapsiryhmässä.