tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus / Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelu

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset Puheeksi – keskustelut osana varhaiskasvatuksen ja perheiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että LP-keskustelut käydään kaikkien 2- ja 5- vuotiaiden lasten perheiden kanssa.

Lapset puheeksi - keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne-elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksen piirissä. Keskustelu tapahtuu 1-2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi Neuvonpito

Voitte halutessanne tutustua LP-keskustelun lokikirjaan, jonka pohjalta keskustelu käydään.

Loki-kirja löytyy Tyrnävän kunnan www-sivuilta ASIOINTI/ lomakkeet osiosta Varhaiskasvatuspalveluiden alta http://www.tyrnava.fi/fi/Asiointi/Lomakkeet