tausta-8324.jpg

Perustietoa

Kirkkomännikön koulu on Tyrnävän kirkonkylän alakoulu, jossa on n. 670 oppilasta. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Koulussa työskentelee 42 opettajaa ja 15 koulunkäynninohjaajaa. Koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta erilaisilla tavoilla oppilaiden ikäkausi ja tarpeet huomioiden. Koulunkäynninohjaajat ovat tarpeen mukaan tukemassa ryhmien ja yksittäisten oppilaiden opiskelua. 

Kirkkomännikön yksikössä toimii neljä esiopetusryhmää ja vuosiluokat 1-2, yhteensä 264 oppilasta. Vanha, pääosin 1950-luvulta peräisin oleva koulurakennus on saneerattu ja laajennettu v. 1997 ja se on persoonallinen ja hyvin ympäristöönsä istuva.

Rantaroustin oppimisympäristössä opiskelevat 3.-6. luokkien oppilaat sekä erityisluokkien oppilaat, yhteensä 410 oppilasta. Rakennus on otettu käyttöön elokuussa 2017. Koulun tilaratkaisut ovat avoimia ja muunneltavia.