tausta-8324.jpg

Koulukuraattori

Tyrnävän kunnan esi- ja perusopetuksen piiriin kuuluvien koulujen oppilailla on mahdollisuus käyttää koulukuraattorin palveluja. Koulukuraattori tukee oppilasta, perhettä sekä kouluyhteisöä.

Koulukuraattori pyrkii ehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä kehitystään. Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria tarvitaan avuksi.   
                                                                                 
Koulukuraattori on tavattavissa kouluilla. Yhteistyötä kuraattori tekee koulunkäyntiin liittyvien sidosryhmien kanssa, kuten psykologi, sosiaalitoimi, terveydenhoitaja, lääkäri ja muut viranomaiset. Kuraattori kuuluu myös koulun oppilashuoltoryhmään.
 
Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia!

Yhteystiedot:

Kuulammen koulu, Anne Kelhä p. 050 3492 481
Alakoulut, Marjo Vuoti p. 050 3826 279
sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi