tausta-8324.jpg

Koulukuljetus

Perusopetuslain mukaan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos koulumatka yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Lisäksi kunta on kustantanut koulukuljetuksen 0-3 luokkalaiselle, jos koulumatka on yli neljä kilometriä. Päivittäiseen koulumatkaan ja odotukseen käytettävä aika ei saa ylittää kahta ja puolta tuntia. Vuosiluokkien 7-9 sekä erityisopetuksen oppilailla saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestetty mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulukuljetukset hoitaa lukuvuonna 2020-2021 Saaga Travel Oy.

Koulukuljetusreitit:

Reitin nro      Reitti  Auton puhelinnumero       Iltapäivän kuljetus 
       
 2 Haurukylä-Koskelankylä-Korpi                  
 3 Isosuo-Ylipää-Korkala        
 4 Kolmikanta-Keskikylä    
 5 Leppioja-Parras-Tupostie    
 6 Lännentie-Temmes     
 7 Muhos-Ängeslevä-Jokisilta     
 8 Murto-Tyrnävä-Muhos     
 9 Murto    
 10 Suutarinkylä    
       
                                         
 

Iltapäivän kuljetukset lähtevät kirkonkylältä Rantaroustin koululta klo 13.05 / 15.05, Kirkkomännikön koululta klo 13.10 / 15.10 ja Kuulammen koululta klo 13.15 / 15.15 (Poikkeuksena Haurukylän auto klo 15.10 ja Isosuon auto ensin Kuulammen koululta klo 15.10 ja sen jälkeen Kirkkomännikön koululta klo 15.15).

Kuulammen koulun murtolaiset oppilaat kulkevat joukkoliikenteen busseissa. 

Joukkoliikenteen aikataulut löytyvät Oulun joukkoliikenteen nettisivuilta.

August Sahlsten -lukion opiskelijoiden kuljetukset hoidetaan yllä olevien koulukuljetusreittien mukaan. 

Muhokselle kulkevien toisen asteen opiskelijoiden kuljetusreitti on nro 8 (Murto-Tyrnävä-Muhos).