tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Hankkeet / Tyrnävä tarjottimelle

Tyrnävä tarjottimelle -hanke

Tyrnävä tarjottimelle -hanke on päättynyt. Yrittäjyyteen liittyvissä asioissa voit yhteydessä:

Satu Himanen
Elinvoimakoordinaattori
040 672 8384

sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Tyrnäväläisen lähiruoka- ja käsityöyrittäjyyden edistämishanke.

Tyrnävän kunnan hallinnoiman Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti tyrnäväläiset ruokasektorin ja käsityöalojen yrittäjät. Hanke järjestää kuitenkin useita kaikille lähiyrittäjille avoimia koulutus- ja myyntitapahtumia. Joulukuusta 2015 vuoden 2017 helmikuun loppuun kestävä hanke edistää erilaisin toimenpitein tyrnäväläisyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä lähiyrittäjyyttä kunnassamme.

Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

1. Tyrnäväläistuotteiden ja niiden takana olevien tekijöiden tunnettuuden lisääminen

Tyrnäväläisen lähiruoan samoin kuin käsitöiden tunnettuutta sekä saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan erilaisin markkinointitoimenpitein ja -tapahtumin. Paikallisruoan ja käsityötuotteiden tunnettuutta ja tämän myötä menekkiä halutaan parantaa ekonomisista, ekologisista ja imagollisista syistä. Hankkeen myötä edistetään yleistä lähiruokatietoisuutta samoin kuin ymmärrystä lähituotteiden ja -palveluiden käytön positiivisista vaikutuksista.

2. Yrittäjien hankinta-, markkinointi- ja brändiosaamisen edistäminen

Terveellinen ja turvallinen lähiruoka on saatava kauppojen hyllyjen ja kuluttajien ruokapöytien lisäksi myös julkisiin hankintoihin ja keittiöihin. Yrittäjien hankintaosaamista lisätään muun muassa koulutuksin, joissa julkisiin keittiöihin tuotteitaan tarjoavat tapaavat hankinnoista vastaavia tahoja ja tuolloin he käyvät vuoropuhelua hankinnoista.
Ydinosaamiseensa aiemmin keskittyneiden yrittäjien markkinointiosaamista parannetaan brändinrakentajien pitämien koulutusten ja työpajojen avulla. Myös lähellä olevilta esimerkeiltä sekä opintomatkan tarjoamilta uusilta tuttavuuksilta voi ottaa oppia sekä saada uusia ideoita omaan tekemiseensä.

3. Paikallisten yrittäjien välisen yhteistyön lisääminen

Paikallisten yrittäjien välistä yhteistyötä pyritään lisäämään kohtauttamalla yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä työpajoissa, koulutustilaisuuksissa, myyntitapahtumissa ja opintomatkalla. Mahdollisia mentoreita tai vertaistukea löytyy niin omalta paikkakunnalta kuin hankeaikana luotujen verkostojenkin kautta. Hankkeen myötä syntyy uusia yritysryhmähankkeita esimerkiksi yhteisen myyntipaikan perustamiseksi.

4. Tyrnäväläisen tuoteperheen luominen

Tyrnäväläiset tuotteet ovat hajallaan eikä niillä ole yhtenäistä ilmettä saati tarinaa. Näin ollen hankkeessa nostetaan esiin tyrnäväläiset tuotteet brändäyksen, tarinallistamisen ja markkinoinnin keinoin - historiaa ja kulttuuria voimavarana käyttäen. Hankkeessa luodaan oma tyrnäväläinen tuoteperhe, jolloin Tyrnävä ojennetaan tarjottimella. Kun Tyrnävä tarjottimelle -hanke vuoden 2016 viimeisenä päivänä loppuu, on tyrnäväläinen tuoteperhe koossa, lanseerattuna ja ostettavissa.

Tyrnävä tarjottimelle -hanke saa 80 prosenttisesti rahoituksensa leadertoimintaryhmältä, Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä. Loput 20 prosenttia kerätään yksityisenä rahoituksena hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen tulevista tapahtumista ja ajankohtaisuuksista kerrotaan Tyrnävän kunnan facebook- ja verkkosivuilla eli niitä kannattaa jo tästäkin syystä seurata.

Ollaan yhteyksissä!

elinahuurre.png

t. Elina Huurre

 

 

tarjotin_logot_pysty.jpg