tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Hankkeet / Juurilla-hanke

Juurilla-hanke

Juurilla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jossa kirjastoon muodostuu fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun paikka, jonka avulla osallistetaan kuntalaisia keskusteluun omasta hyvinvoinnista ja elinvoimasta. Hankkeen toiminnat koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: Kansalaiskeskustelusta, Porinapaikoista ja Kantapaikasta. Kaikille avoin Kansalaiskeskustelu järjestetään noin 1-2 kuukauden välein kirjastossa. Kansalaiskeskusteluissa ollaan niillä juurilla, joista nousevat kuntalaisen oma toimijuus, elinvoima ja hyvinvointi. Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Kansallisella tasolla osallisuus vaikuttaa demokratian keskeisenä rakenteena. Tällöin kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. 

Ihmisen osallisuuden aste ja yhteiskunnallinen aktiivisuus vaihtelevat elämänkulun ja -tilanteiden mukaisesti. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä ihmisten hyvinvoinnin vajeita ja syrjäytymistä vastaan. Hankkeen myötä kirjasto on paikallisella tasolla edistämässä mm. maakuntauudistuksen toteuttamista tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle ja muutosprosessin etenemiselle.
Kansalaiskeskustelua valmistellaan Porinapaikoissa, jotka viedään ihmisten luontaisille kulkureiteille, kohtaamispaikoille ja työpaikoille Porinapaikoissa testataan teemoja ja osallistetaan etukäteen kuntalaisia tulevaan Kansalaiskeskustelun aiheeseen. Kantapaikka luodaan pääkirjastoon tilaksi, jossa on välineet Juurilla-hankkeessa syntyvien keskusteluiden ja toimintojen seuraamiseen.

Yhtä Kansalaiskeskustelua varten järjestetään useita Porinapaikkoja. Niitä voidaan järjestää päiväkodeilla, kouluilla, nuorisotiloissa, kahviloissa, kuntosaleilla/liikuntatapahtumissa, työpaikoilla, perhekerhoissa, harrastuspiireissä, kauppojen auloissa, palvelutaloyksiköissä. Porinapaikkoja järjestetään eri puolilla kuntaa, jotta kylissä asuvat ihmiset pääsevät helposti osallistumaan. Porinapaikkojen määrä teemaa kohden voi vaihdella.

Teemat Kansalaiskeskusteluun ja Porinapaikkoihin nousevat kuntalaisilta itseltään ja ajankohtaisista asioista. Laajasti ajateltuna kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, mutta teemoja kohdennetaan eri tyyppisiin kohderyhmiin kuten lasten palvelut, nuorten palvelut, nuorten aikuisten palvelut, lapsiperheiden palvelut, yksin asuvan palvelut, työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut jne.
Hankkeen kesto on 13 kuukautta ja yhteistyökumppaneina ovat Tyrnävän kunnan sivistys- ja hyvinvointiosasto ja muut yksiköt, jotka tuovat asiantuntemuksensa Kansalaiskeskusteluihin valikoituviin teemoihin sekä Maaseudun Sivistysliitto/Hyvän mielen paikat, joka tuo hankkeeseen menetelmäosaamista.
Lisäksi yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen kokoontumiset voivat toimia Porinapaikkoina

Hanne Uusitalo 
Hanketyöntekijä
Tyrnävän kunta
p. 040 7030 440
hanne.uusitalo@tyrnava.fi