tausta-8324.jpg

Hankkeen esittely

1. Hankkeen tavoitteet
- Maataloudesta syntyvien sivuvirtojen sekä jätteiden hyödyntäminen ja kierrättäminen tehokkaasti ja taloudellisesti järkevällä tavalla
- Paikallisuuteen perustuvan energiaomavaraisuuden kasvattaminen
- Biotalouteen perustuvien työpaikkojen luominen

2. Hankkeessa toteutetaan

        1) Kuivamädätykseen perustuva bioenergia- ja jalostuslaitoksen esisuunnittelu 
- Taloudellinen kannattavuus 
- Hevosenlannan kanssa soveltuvien syötteiden testaaminen ja syötereseptiikan kehittäminen 
- Lannoiteaineiden kehittäminen ja jalostaminen
 
2) Palkin hevosalueen kaasuverkon suunnittelu
- Hevosenlannan hyödyntäminen alueellisessa energiantuotannossa
Kuva palkin alueesta
 
 3) Alueellisuuteen ja järkeviin logistisiin ratkaisuihin perustuvan yritysyhteistyöpohjan rakentaminen
- Palkin hevosalueen raaka-aineiden (rehut, kuivikkeet) yhteishankinta, lannan keruu, lannoitteen jakelu pelloille
     
3. Aikataulu
Hankkeen toteutusaika on 25.1.2016- 30.4.2017

vaaka_palkki_biobilotti.jpg