tausta-8324.jpg

Liikenneväylät

tekniset-8115.jpg

Lumenauraus- ja hiekoitusasioissa yhteydenotot virka-aikana klo 8.00-16.00 ympäristörakennusmestari Kyösti Isopahkala puh. 050-354 5519. Muina aikoina Tyrnävän kunnan päivystäjälle puh. 0400-386 198 tai suoraan alueen auraajaan tai hiekottajaan.

Kunnallistekniikan rakentaminen ja kunnossapito

Kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitoon kuuluu kunnan omistuksessa olevat asemakaava-alueilla sijaitsevat kadut ja puistoalueet.

Rakentaminen

Uusien asuntoalueiden kadut rakennetaan maankäytön tarpeiden mukaisesti. Tontin rakentajalle järjestetään kulkukelpoinen pääsytie ennen kuin tontilla aletaan rakentaa.

Katujen päällystäminen ja valaistus

Uusien katujen päällystäminen suoritetaan kun alueen tontit on pääosin rakennettu.
Valaistus alueelle voidaan rakentaa ennen päällystystöitä määrärahojen puitteissa.

Katujen peruskorjaus

Huonokuntoisia katuja pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Talousarvioon varataan määrärahoja niiden peruskunnostukseen tai päällysteen uusimiseen.

Kunnossapito

Kunta hoitaa katujen ja alueiden kesä- ja talvikunnossapidon. Auraus, hiekoitus ja keväisin hiekan poisto.  Viheralueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen nurmikot leikataan tarvittaessa.


Yleiset tiet

Tyrnävän kunnan alueella ELY- keskuksen hallinnoimat tiet ja kevyenliikenteen väylät:
Kirkonkylä:  Tupostie, Kirkkotie/Kylmäläntie, Vanhatie/Mäläskänsuora, Muhostie, Partaantie, Keskikyläntie, Leppiojantie, Ängeslevän, Ängeslevän Ylipääntie, Korkalantie ja Isosuontie.
Murto:    Murrontie ja Pikkaralantie 
Temmes: Valtatie 4, Kestiläntie, Paavolantie, Lännentie, Heinijärventie ja Haurukyläntie

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, ylläpitovastuu on tien osakkailla. Kunta on tehnyt sopimuksia yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidosta tiekuntien kanssa (valtionapukelpoiset yksityistiet). Kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.

Uusi yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019.

Liitteessä on Maanmittauslaitoksen tiedote uudesta Yksityistielaista ja sen vaikutuksista yksityisteihin liittyvään päätöksentekoon.

Yksityistiet 1.1.2019 .pdf