tausta-8324.jpg

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

 

kulttuuri-800823.jpg

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa 

Rakennuslupaa tarvitaan

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Toimenpidelupaa tarvitaan mm.

  • sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
  • ilmalämpöpumpun ja aurinkopaneeleiden asentamiseen
  • rakennuksen julkisivun ja kattomuodon muuttamiseen
  • rakennuksen katteen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttamiseen
  • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa tai käytettäväksi lisälämmönlähteenä

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.