tausta-8324.jpg

Kulttuuriympäristöt ja rakennusperintö

Linkkivinkki: Kirjastovirma / Tyrnävän kulttuuripolku

Avustuksia tarjolla vanhojen rakennusten kunnostamiseen

Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP-ELY) myöntää alueellaan rakennusperinnön hoitoavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sekä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluviin kohteisiin.

Avustukset on tarkoitettu rakennusten säilyttävään korjaamiseen, kuten ulkoverhouksen korjausmaalaukseen, katon uusimiseen tai ikkunoiden ja ovien korjaamiseen perinteisin menetelmin. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustukset on haettavissa joka vuosi lokakuun loppuun mennessä. Päätöksen saamisen jälkeen töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa ympäristökeskukseen saman vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Jos entinen avustus on käytetty tai on vanhenemisvaarassa, samaan aikaan voi hakea uutta avustusta. Avustus on verovapaata. Ympäristökeskus on joissain tapauksissa hyväksynyt hakemuksia myös jo samana kesänä tehdyistä korjaustöistä. 

Kulttuuriympäristötietoa ja perinteisiä korjausmenetelmiä

Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

Museoviraston laatima inventointi "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt" on päivitetty vuonna 2009. Tämä RKY 2009 ohjaa maankäyttöä ja toimii suunnittelun lähtökohtana kaikilla suunnittelutasoilla. www.rky.fi