tausta-8324.jpg

Yleis- ja osayleiskaavat

Tyrnävän kunnanhallitus on päättänyt 14.12.2015 asettaa nähtäville Tyrnävän Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen 17.12.2015 – 15.1.2016 väliseksi ajaksi.

Winda Invest Oy:n omistama Tuulipuisto Oy Kivimaa suunnittelee Tyrnävän Kivimaan alueelle tuulipuistoa. Koska alueella ei ole tuulivoimaloiden toteuttamisen mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen sen laatimista. Kunnanhallitus on laittanut vireille osayleiskaavatyön 9.3.2015.

Tuulipuistoalue sijoittuu noin 7,5 kilometrin päähän Tyrnävän keskustasta. Alueen lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Ylipäässä, Kolmikannassa ja Keskikylällä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 km:n ja lähin lomarakennus noin 2 km:n etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Tuulivoimaloiden lukumäärä tuulipuistossa tulee olemaan kahdeksan. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta 15.1.2016 mennessä kirjeitse osoitteeseen: Tyrnävän kunta / aluearkkitehti, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostitse osoitteeseen: kunta(at)tyrnava.fi Tutustu kaava-aineistoon alla olevista linkeistä!


Kaikille avoin kaava-aineiston esittelytilaisuus pidetään 11.1.2016 klo 17.30 Tyrnävän kunnantalon valtuustosalissa. Tervetuloa!

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä 17.1.2016 saakka

 

Voimassa olevat yleiskaavat:

Yhteystiedot

 

kehittämispäällikkö

Janna Kumpula

puh. 040 162 6149

 

ympäristöjohtaja

 

 

palvelusihteeri

Teija Mikkonen

puh. 044 497 1051

 

sähköpostit

etunimi.sukunimi@tyrnava.fi