tausta-8324.jpg

Kaavoitustilanne

keskusta_001.jpg 

Tyrnävän ajantasainen kaavoitustilanne

Maankäytön suunnittelua ohjaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtioneuvoston asetuksella määritettyjä tavoitteita tarkennetaan alueellisella, seudullisella ja paikallisella kaavoituksella. Aluesuunnittelussa voimassa oleva kaava on aina tasoltaan se yksityiskohtaisin, mitä kyseiselle alueelle on laadittu.

Maakuntakaava

Tyrnävän kaavoitusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Oulun seudun yleiskaava

Tyrnävä on osana Oulun seudun yleiskaavaa, joka käsittää koko kunnan alueen.

Ajantasaisen kaavayhdistelmän karttalinkki

Tyrnävän asemakaavayhdistelmä

Tyrnävän kunnan kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitellään Tyrnävän kunnassa, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat sekä niiden käsittelyvaiheet.
Yhteystiedot

 

kehittämispäällikkö

Janna Kumpula

puh. 040 162 6149

 

ympäristöjohtaja

  

 

palvelusihteeri

Teija Mikkonen

puh. 044 497 1051

 

sähköpostit

etunimi.sukunimi@tyrnava.fi