tausta-8324.jpg

Etusivu / Päätöksenteko / Organisaatio ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Tyrnävän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Tyrnävän kunnassa peruspalveluja tuottavat osastot ovat kunnanhallituksen alaisia. Kunnanhallitus voi nimetä myös toimikuntia ajamaan erilaisia asioita.

Lautakunnat päättävät vastuualueensa palvelujen järjestämisestä sekä toiminnassa noudatettavista periaatteista.