tausta-8324.jpg

Etusivu / Päätöksenteko

Päätöksenteko

päätöksenteko-2630.jpg

Kuntalaisten vaaleissa valitsema kunnanvaltuusto on kunnallisen demokratian ytimessä. Kunnanvaltuusto lisäksi valtaa käyttäviä luottamuselimiä ovat lautakunnat. Seudullisiin luottamuselimiin Tyrnävän kunta lähettää edustajansa.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja ne alkavat pääsääntöisesti klo 18.00. Kokouksista ilmoitetaan Rantalakeudessa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä vuoden ajan kunnan nettisivuilla. Sitä vanhempia päätöksiä voi tiedustella kunnan kirjaamosta (kunta@tyrnava.fi). 

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kunnan nettisivuilla päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan ( Kuntalaki 140 §). Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla niiden muutoksenhakuajan.

Seutuyhteistyö

Tyrnävän kunta tekee seutuyhteistyötä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Uuden Oulun kanssa.

Oulun seutukunnan sivuilla on kattavasti tietoa seututiimeistä, seutuorganisaatiosta ja sen päätöksenteosta sekä meneillään olevista projekteista: www.oulu.ouka.fi/seutu.

Seudun yhteisen ympäristötoimen sivuilta löytyy monipuolista tietoa ympäristöasioista: www.oulu.ouka.fi/ymparisto.