tausta-8324.jpg

Etusivu / Asiointi / Palvelupiste Sentraali

Palvelupiste Sentraali

asiointi-7832.jpg

Palvelupiste Sentraali sijaitsee kunnantalolla.
Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä
p. 050 3602 302 fax (08) 5548 250
sähköposti: kunta@tyrnava.fi

 

Avoinna: ma – pe klo 8.00-16.00

Sentraalin palvelut:
 • Asiakaspalvelu 
 • Neuvonta
 • Esitteet
 • Eri osastojen lomakkeet
 • Asiakirjojen vastaanotto ja kirjaaminen
 • Kokoustilavaraukset
 • Kassapalvelut (kunnan laskut, ylijäämäruokaliput)
 • Virallinen ilmoitustaulu
 • Asiakirjoista perittävät maksut
Rekisteriasiat

Tyrnävän kunnan henkilörekisteriselosteet ovat nähtävissä palvelupiste Sentraalissa sekä kunnan nettisivuilla (sivun alaosassa).
 
Yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä tietoja hänestä on tallennettu. (oikeus saada pääsy tietoihinsa, 15. artikla ja 12. artikla)

1. Tarkastusoikeus

 • jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot, ellei tietosuojalaista muuta johdu
 • pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä
 • pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle
 • tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti
 • tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa

2. Oikeus pyytää rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisua

 (16. artikla ja 12. artikla)

 • kirjallinen yksilöity pyyntö
 • pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle

Linkki: Tietosuojavaltuutetun lomake rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

(17. artikla)
Joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tietojen käsittely on perustunut henkilön suostumukseen ja henkilö peruuttaa suostumuksensa, henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi eli tulla unohdetuksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely perustuu kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, liittyy yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

Tyrnävän kunnassa pidettävien rekistereiden rekisteriselosteet:

Elatussopimusrekisteri.pdf

Elatustuki.pdf

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri.pdf

Hakijarekisteri_Esiopetus.pdf

Hallintodiaari.pdf

Henkilöakti, sidonnaisuusilmoitus.pdf

Henkilöakti.pdf

Henkilökuntarekisteri_Koulutoimisto.pdf

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit_Vanhustyö.pdf

Isyyden selvittäminen.pdf

Kantatilaselvitykset.pdf

Kehitysvammaisten avohuollon asiakasrekisteri.pdf

Kehitysvammaisten laitoshoitorekisteri.pdf

Kesätyönuorten asiakasrekisteri.pdf

Kiinteistöjen omistajat.pdf

Kilpailutoiminnan listat.pdf

Kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri (Koha).pdf

Kirjaston yleisöpäätteen varauslista.pdf

Kotihoidon asiakkaat.pdf

Kunnan vuokra-asuntojen asukkaat.pdf

Kunnan vuokra-asuntojen hakijat.pdf

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus.pdf

Liikuntatoimen ilmoittautumislistat.pdf

Linjavuoroissa kulkevat oppilaat.pdf

Luettelo rekisteriselosteista

Luottamushenkilörekisteri.pdf

Luottamushlö palkkiojärjestelmän rekisteri.pdf

Omaishoidontukea hakeneet.pdf

Opettajarekisteri.pdf

Oppilasrekisteri.pdf

Palkansaajarekisteri.pdf

Palveluasuntoa hakeneet.pdf

Perhepäivähoitajarekisteri.pdf

Potilasrekisteri.pdf

Päivähoidon asiakasrekisteri.pdf

Rakennusluvat.pdf

REKISTERISELOSTE kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä.pdf

REKISTERISELOSTE ParTy Tyrnävän paja.pdf

REKISTERISELOSTE ParTy , kunttouttavatyötoiminta.pdf

REKISTERISELOSTE_kykyviisari.pdf

Sijaisrekisteri.pdf

Toimeentulotukea hakeneet.pdf

Toimittajarekisteri.pdf

Tontinvuokrarekisteri.pdf

Tyrnävä_Suppea rekisteriseloste (2).pdf

Tyrnävän sos.palveluiden verkkoneuvonnan asiakasrekisteri.pdf

Työnsuunnittelijan asiakasrekisteri.pdf

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri.pdf

Vanhainkodin asukkaat.pdf

Vardan rekisteriseloste.pdf

Verso-toiminnan asiakasrekisteri ( ParTy).pdf

Yhteispalvelut

Mela-asiamies (maatalousyrittäjäin eläkelaitos)
Mela-asiamies Osmo Kontinen (020 630 0677) on tavattavissa Tyrnävän kunnantalolla vain ajanvarauksella.