tausta-8324.jpg

Kuinka mukaan?

tyrnava-7499.jpg
Kuva: Matti Alasaarela

Tyrnävän osaamista
-brändin tuoteperheeseen voivat kuulua niin fyysiset tuotteet kuin palvelutkin. Tuoteperheeseen voi hakeutua mukaan niin Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin. Tyrnävän osaamista -tuoteperhe elää; siihen voidaan liittää ja siitä voi poistua nyt tai myöhemmin.

Tuoteperhettä myydään ja markkinoidaan yhteisen brändin alla; tuoteperheellä on oma tunnistettava ulkoasunsa, logonsa, sekä oma tarinansa. Tyrnävän osaamista -tuoteperhettä markkinoidaan kokonaisuutena erilaisissa ympäristöissä marketeista Pop up -kauppoihin ja verkkoon. Brändin tuotteet erottuvat siis edukseen muista tuotteista osana tuoteperhettä.

Tuoteperheen tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja turvallisia artesaanituotteita. Tuoteperheeseen voivat kuulua tuotteet, jotka kokonaisuudessa tulevat Tyrnävältä tai niiden raaka-aineet saadaan Tyrnävältä. Myös Tyrnävällä jalostetut tuotteet voivat kuulua Tyrnävän osaamista -tuoteperheeseen. Jos (palvelu)yrityksen toimitilat sijaitsevat Tyrnävällä, voidaan yritys katsoa tyrnäväläiseksi, ja tuolloin kuuluminen tuoteperheeseen on mahdollista.

Tyrnävän osaamista -brändiä hallinnoi, hallitsee ja ylläpitää Tyrnävän kunta niin Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin. Tyrnävän osaamista -tuotemerkille on myös haettu patenttisuojaa eli Tyrnävän kunta omistaa tuotemerkin oikeudet ja valvoo niiden sopimuksen mukaista käyttöä. Tyrnävän kunnan viranhaltijat pitävät yllä brändiä ja tuoteperhettä sitä esillenostaen, tuoteperheen verkkosivuista kunnan verkkosivujen alaisuudessa huolehtien sekä valiten tuoteperheeseen tarjolla olevat tuotteet ja palvelut. Myös brändin tuoteperheeseen liittyvien yritysten neuvonta, liittymis- ja vuosimaksujen laskutukset ynnä muut brändin hallintaan liittyvät asiat kuuluvat Tyrnävän kunnalle.

Lisätietoja brändistä ja tuoteperheeseen liittymisestä antaa

Janna Kumpula
kehittämispäällikkö
p. 040 162 6149

sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi