tyrnävä-0455.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Blogit / Joulukuvaelma Tyrnävällä

Joulukuvaelma Tyrnävällä

19.12.2016 - Jouni Kurkela
jouni_blogi.jpg

Keisarilta kävi käsky, että julkisen kulkemisen kustannukset on jaettava uudelleen. Tyrnävän ja Lumijoen kuntien on kannettava suurempi vastuu seudullisesta joukkoliikenteestä. (joukkoliikennejaoston päätös 7.12.2016)

Neitsyt, iältään yhtä nuori kuin 2000 vuotta vanhassa kertomuksessa, lähti kysymään majapaikkaa Mimmin Majatalosta. Erotuksena pyhään kertomukseen hän ei ole raskaana eikä hänen vaivoinaan ole miestä ja aasia. Kotieläimiä hänellä on mukanaan. Jo nyt peruskoulun päättöluokan aikana hänen vastuullaan on kotieläinten hyvinvointi. Hänellä on selvä ja toteuttamiskelpoinen näkemys siitä, miten hän tulee omalla työllään maatalouden piirissä hankkia toimeentulon itselleen ja mahdollisesti myöhemmin myös perheelleen. Tyrnävältä ei tulevan suven jälkeen pääse julkisilla kulkuneuvoilla Muhokselle ammattikouluun. Siksi neitsyt kolkuttelee majatalon ovella.

Pakolaisuus on viime aikoina noussut ihmisten puheisiin. Sama ilmiö on tuttu myös pyhästä kertomuksesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt tosiasia, että meillä Oulun seudulla on sisäistä pakolaisuutta. Tilastoista on luettavissa, että vuoden 2015 aikana 66 alaikäistä lasta on ajettu pois kotoa perheen ja lähiyhteisön suojasta. Kaksi kolmesta näistä lapsista on joutunut lähtemään Limingan ja Tyrnävän kuntien alueelta. Näiden kunnasta pois muuttaneiden lisäksi on vielä alle 30 kilometrin etäisyydellä olevan II asteen koulun asuntolassa asuvat. Vielä on tilastoissa näkymätön joukko, jotka todellisuudessa asuvat ystävien ja tuttavien luona siskonpetissä. Perheiden yhdistämisestä ei heidän kohdalla puhuta lainkaan. Tämän ilmiön taustoja olisi tutkittava perusteellisemmin.
Oulun seudun kunnat – Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä - yhdessä järjestävät alueensa ammatillisen koulutuksen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen asettamista kärkihankkeista. Tällä reformilla mm. uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta.

Tyrnävän 115 tämän vuoden 9. luokan oppilaasta 49 ilmoitti, että ovat joko kovasti tai jonkin verran kiinnostunut opiskelemaan Muhoksella lukiossa tai ammattikoulussa. (Vastausprosentti oli 85%, vastanneita siis 98 oppilasta.) Muhoksella on Oulun seudun ainoa II asteen oppilaitos, missä voi opiskella maa- ja/tai metsätaloutta, Pääsevätkö nuoret opiskelemaan sitä alaa, mikä heitä aidosti kiinnostaisi? Omalla autolla kulkeminen ei alle 18 -vuotiaalle ole vaihtoehto.

Patio-sivustoon on kerätty valtakunnallista ja alueellista tietoa peruspalvelujen saatavuudesta. Ammatillisen koulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta arvioidaan mittaamalla peruskoulun päättävän ikäluokan eli 16-vuotiaiden asuinpaikan etäisyys toisen asteen koulutuksen opetuspisteisiin. Harvaan asutuilla alueilla on julkisen liikenteen toimivuus varmistettava, jotta koulutuksen saavutettavuus turvataan. Ensisijaisesti koulutuksen tulisi olla saavutettavissa kotoa, mutta myös toimivat ja turvalliset asuntolapalvelut ovat tärkeä tuki kodin ulkopuolella asuville. Pohjois-Pohjanmaalla ammatillisen koulutuksen saatavuus alle 30 km etäisyydellä asunpaikasta on 97%. (www.patio.fi)

Tyrnävä kuuluu pääsääntöisesti tähän hyvään luokkaan.

Kuinka seudullinen joukkoliikenne turvaa tulevana syksynä II asteen saatavuuden maa- ja metsätalouden linjalla? Tätä alaa Oulun seudulla voi opiskella vain Muhoksella. Koulupäivä alkaa klo 8 ja päättyy n. Klo 15.30. Jos nuoren asuinpaikka on Markkuun kylällä. Etäisyys oppilaitoksesta on n. 14 km. Kylä on joukkoliikennereitin varrella. On lähdettävä koulumatkalle jo edellisenä arkipäivänä, jotta ehtii aamuksi kouluun. Koulupäivän jälkeen hän on kotona vasta seuraavana arkipäivänä. Yksi koulupäivä matkoineen kestää lyhimmillään n. 40 tuntia. Jos nuoren asuinpaikka on Murron kylällä. Etäisyys oppilaitoksesta on n. 22-25 km. On lähdettävä koulumatkalle jo edellisenä arkipäivänä, paluu kuitenkin jo samana päivänä. Yksi koulupäivä matkoineen kestää lyhimmillään n. 24 tuntia. Jos nuoren asuinpaikka on Tyrnävän kuntakeskuksessa. Etäisyys oppilaitoksesta on n. 20 km. Lähtö kotoa 4:52 ja paluu koulupäivän jälkeen kotiin n. klo 19:20. Koulupäivän pituudeksi tulee siis lähes 15 tuntia.

Mielestäni Oulun joukkoliikenteen tärkein tavoite ja tehtävä tulisi olla varmistaa, että II asteen alaikäiset opiskelijat pääsevät kulkemaan kotoa käsin oppilaitoksiinsa. Kulkumahdollisuus tai sen puutuminen ei saa olla määräävänä tekijänä nuorella opiskelupaikkaa valitessaan. Liikenneyhteyksien puuttuminen ei saa johtaa Oulun seudun sisäiseen lapsipakolaisuuteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi joukkoliikenteen kustannukset mielestäni on jaettava alueen kuntien kesken samassa suhteessa kuin toisen asteen opiskelun järjestämiskustannuksetkin jaetaan – asukasluvun mukaan. Mikäli edellisen tavoitteen lisäksi alueilla halutaan joukkoliikenteen palvelutasoa nostaa, jaettakoon nämä kustannukset niiden kuntien kesken, jotka tason nostosta hyötyvät.
Tyrnävän kunnan strategian ensimmäinen valinta kuuluu: ”Hyvinvointia koulutuksella”. Mielestäni tulevan valtuustokauden aikana Tyrnävän kunnan on syytä tarkkaan miettiä, onko Oulun kaupungin joukkoliikenneviranomaisella halua ja kykyä järjestää joukkoliikennepalvelut myös Tyrnävän kunnan alueelle.

Mitä kuuluu Tyrnävän neitsyelle? Ei ollut sijaa majatalossa. Tuskin löytyy edes tallipaikkaa. Toisen asteen tutkinto jää hänen osalta kaukaiseksi haaveeksi.

Rauhallista joulun aikaa Tyrnävältä

Jouni Kurkela
sivistysjohtaja
Tyrnävän kunta

ps. Tyrnävän kunta tekee parhaansa järjestääkseen tulevasta syksystä lähtien kulkuyhteyden Murrosta kuntakeskuksen kautta Muhokselle OSAO:n ja LUOVIN oppilaitoksiin. Paikkamäärä tulee olemaan rajallinen ja edellyttää Kela:n myöntämää koulumatkatukea. Matkalippu ei tule olemaan Waltti yhteensopiva.

‹ Kaikki