Tiedoksi Murron alueen asukkaille ja latualueiden käyttäjille
-

Julkaistu

Tiedoksi Murron alueen asukkaille ja latualueiden käyttäjille

Murron alueella jatketaan uuden kaava-alueen toteuttamiseen liittyviä töitä puuston poistamisella. Loppukesästä aloitettu puuston poisto jouduttiin keskeyttämään syksyn sateiden vuoksi. 

Tässä vaiheessa suoritetaan puuston poistoa motolla kaikilta uuden alueen kaavatieltä, sekä puuston harvennusta rakennuspaikoilta sekä puistoista ja maa- ja metsätalousalueelta.
Uuden asuntoalueen puiden poisto/harvennustyö alkaa tammikuussa ja kestää arviolta toukokuulle asti.

Puiden kaataminen ja kuljettaminen aiheuttaa liikennettä Peuranniemen ja Peuransarven teillä sekä Kauttarannan tieltä lähtevällä osuudella kevyen liikenteen väylän ja kuntoradan/ latualueen ylityksiä. Latualue joudutaan työn etenemisen mukaan ylittämään myös muissa kohdissa. 

Nykyisen Peuransarven mäkialueen ja Frisbee-radan läheisyydessä on puiden kaatoa ja -kuljetusta. Osa puista ajetaan mäkialueen itäpuolelle ja Kauttarannantieltä tehtävän uuden tien varteen.
Tiealueiden puuston poistamisen jälkeen tiealueet jyrsitään tarvittavilta osin.

Pyydämme asukkaita ja kuntoradan/hiihtoalueen käyttäjiä huomioimaan alueilla suoritettavat työt. 
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!