Kunnan avustukset haettavissa 31.1. – 1.3.2024
-

Julkaistu

Kunnan avustukset haettavissa 31.1. – 1.3.2024

Avustuksia voivat hakea yhdistykset, seurat, yhteisöt ja/tai yksityishenkilöt – riippuen avustuslajista. Perusteet ja lisätietoja kunnanhallituksen päätöksestä, 22.1.2024 § 13.

Dynasty tietopalvelu : Tyrnävän kunta (oncloudos.com)

Kunnanhallituksen toiminta-avustuksia on vuosittain myönnetty mm. kyläyhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille. Vuoden 2024 talousarviossa toiminta-avustuksiin on osoitettu 19 300 €, joista nyt jaetaan 19 000 € euroa.

Kulttuuritoimen avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja taidetoimintaan. Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Tyrnävän kulttuuritarjontaa. Avustusten hakijoina ja saajina voivat olla yksittäiset henkilöt, ryhmät tai järjestöt. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 2 200 € ja se jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan.

Nuorisotoimen avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai niiden paikallisyhdistyksille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista noin 2/3 on 7–28 -vuotiaita tyrnäväläisiä. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja parantaa osallisuutta. Nuorisotoimen avustuksiin on varattu 5 500 euron määräraha ja se jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan.

Liikuntatoimen perusavustusta voi saada tyrnäväläinen rekisteröity yhdistys, jonka pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta. Perusavustusta jaettaessa huomioidaan koko seura-/yhdistystoiminta edelliseltä vuodelta, mm. osallistujamäärät ja pidetyt ohjatut harjoituskerrat sekä seuran/yhdistyksen tulevan kauden suunnitelmat. Perusavustuksina jaetaan 10 000 € kevään haussa.

Kunnan avustusten saaminen velvoittaa yhdistystä osallistumaan kunnan järjestämään yhdistysiltaan vähintään kerran vuodessa.

Hakemukset tulee täyttää sähköisesti. Hakemuslomake ja ohje löytyvät kunnan verkkosivuilta https://www.tyrnava.fi/asiointi/lomakkeet.html Allekirjoitettu hakemus tulee toimittaa kunnantalon Sentraaliin tai postitse Tyrnävän kuntaan (Kunnankuja 4), kuoressa tulee lukea ”avustushakemus”, tai osoitteella kunta@tyrnava.fi 1.3.2024 mennessä. 

Avustushakemus 2024

Ohje avustushakemukseen

Käyttötilitys 2023 avustuksista


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!