Esiopetukseen ilmoittautuminen
-

Julkaistu

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vuonna 2017 syntyneillä lapsilla on oikeus osallistua kunnan järjestämään, elokuussa alkavaan esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2023–2024 Tyrnävällä seuraavasti:

Murron esiopetus järjestetään päiväkoti Käpytikassa ja Murron koululla.

Kirkonkylän esiopetus järjestetään päiväkoti Kuumestarissa ja Kirkkomännikön koululla. Molemmat toimivat Kirkkomännikön koulun tiloissa.

Temmeksen esiopetus järjestetään päiväkoti Tenavatalolla Temmeksen koululla.

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Kirkkomännikön koululla ja vuorohoito päiväkoti Väentuvalla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja tarvittaessa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen hakeminen on ajalla 1.2.–15.2.2023. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten tulee hakea myös päiväkotipaikkaa. Esiopetusesite postitetaan esiopetusikäisten koteihin tammikuun lopussa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Tyrnävän kunnan kotisivuilta löytyvästä linkistä
https://www.tyrnava.fi/koulutus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus/sahkoinen-asiointi.html

Lisätietoja:
Riitta Kangasniemi, Päiväkoti Käpytikka, p. 050 368 6014
Antti Yrttiaho, Murron koulu, p. 044 497 1002
Tarja Hietikko, Kirkkomännikön koulu, p. 044 497 1238
Mira Pyykkönen, Päiväkoti Kuumestari, p. 040 485 5091
Ulla Nordström, Päiväkoti Tenavatalo, p. 044 497 1059


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!