Sosiaaliohjaajan määräaikainen toimi
-

Julkaistu

Sosiaaliohjaajan määräaikainen toimi

Meillä on haettavana

SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN (80-100%) TOIMI AJALLE 15.6.-31.12.2021

Tyrnävän kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen sosiaaliohjaajaa.

Sosiaaliohjaajan tehtävä painottuu pääsääntöisesti tukihenkilötyöskentelyyn. Tarvittaessa tehtävään sisältyy palvelutarpeen arvioinnit ja asiakkaiden ohjaus ja neuvonta. Lisäksi muut työnantajan määräämät tehtävät.

Ammatillisen tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla, olemalla rinnalla kulkeva ja turvallinen, mutta ammatillinen aikuinen. Sosiaaliohjajana teet yhteistyötä myös perheen verkostojen kanssa.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä aktiivista että itsenäistä työotetta. Katsomme eduksi hakijan kokemuksen lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Työ on kaksivuorotyötä, pääsääntöisesti klo 7-18 välille ajoittuvaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) (laki 272/2005 6 §) tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Työn tueksi tarjoamme koulutukset, työnohjauksen sekä tiimin ja esimiehen tuen. Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2021 asti. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sosiaaliohjaajan-maaraaikainen-toimi-366315-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!