-

Julkaistu

Sairaanhoitaja

Oletko terveydenhuollon ammattilainen ja koet aitoa kiinnostusta työskennellä sairaanhoitajana iäkkäiden palveluissa?

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee osaavaa, sydämellä työskentelevää SAIRAANHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tehostettuun palveluasumisyksikköön Kotolaan. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Työ on arkisin tehtävää päivätyötä. Tehtävä on mahdollista täyttää jo hakuaikana, kun tehtävään sopiva työntekijä löytyy.

Tehtäviin kuuluu asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Kotolassa sairaanhoitajan työpäivään kuuluu mm.; asukkaiden lääkehoito ja sen suunnittelu, lääkärinkiertojen toteuttaminen, omaisyhteistyö, verinäytteiden ottaminen, iäkkäiden hoitotyö sekä asukkaiden hoitosuunnitelmien ja RAI-arviointien tekeminen ja päivittäminen.

Tarjoamme kehittyvän ja mukavan yhteisön, jossa tehdään moniammatillista tiimityötä.

Sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköissä on käytössä rekrytointilisä ajalla 1.2.2022 - 30.9.2022 siten, että kun työn aloittaminen on sijoittunut ko aikavälille ja työsopimuksen kesto on vähintään kolme (3) kuukautta, rekrytointilisä 500 euroa maksetaan kertapalkkiona määräaikaisuuden päättyessä tai vakinaisen henkilön ollessa kyseessä koeajan päättyessä.

Käytössä on myös Tyrnävän kunnan henkilöstöä koskeva kertapalkkiokäytäntö ajalle 1.2.2022 - 30.9.2022 koskien rekrytointia sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin. Mikäli Tyrnävän kuntaan työ-/ tai virkasuhteessa oleva henkilö löytää sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin soveltuvan työntekijän ja se johtaa vähintään kolmen (3) kuukauden työsopimuksen solmimiseen, maksetaan rekrytointivinkin antajalle kertapalkkio 500 euroa määräaikaisen työntekijän työsuhteen päättyessä Tyrnävän kuntaan tai vaki-naisen työntekijän koeajan päättyessä. Rekrytointivinkki todennetaan siten, että kun rekrytoitava työntekijä hakee tehtävää normaalisti Kuntarekryn kautta, hän merkitsee vapaamuotoiseen hakemukseensa rekrytointivinkin antaneen henkilön nimen. Rekrytoiva esihenkilö tekee viranhaltijapäätöksen kertapalkkion maksamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetyn laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Palvelussuhteen ehdot mää-räytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelun 01HOI030 mukaan (2458,34 €/kk). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista.

Odotamme sairaanhoitajalta kykyä työskennellä ikäihmisten kanssa asiakaslähtöisesti, huomioiden motivoivan kuntoutuksen edellytykset arjessa. Työ on vuorovaikutteista, myös määrätietoisuutta ja kykyä hahmottaa asukastyön kokonaisuus tarvitaan. Arvostamme kokemusta sairaanhoitajan työstä erilaisissa työympäristöissä. Työssä tarvitaan hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja sekä 48 a §:n mukainen suoja (joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.) Ennen töiden alkamista työntekijän tulee esittää covid-19 todistus esimiehelle.

Hakuaika päättyy 31.05.2022 klo 16:00.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050-326 0296 (tehostettu palveluasuminen/kotihoito) ja palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 -664 6474, sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/sairaanhoitaja-433933/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!