Matematiikan päätoiminen tuntiopettaja
-

Julkaistu

Matematiikan päätoiminen tuntiopettaja

Tyrnävän kunta hakee Kuulammen koululle

MATEMATIIKAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA
ajalle 8.8.2022 -3.6.2023.

Kuulammen koulussa on tällä hetkellä n. 480 oppilasta ja n. 40 opetushenkilöstön jäsentä. Koulussa toimivat yläkoulun 7.-9. luokat. Koulussamme toteutetaan vahvasti tiimiajattelua ja pyritään kehittämään oppiaineet ylittävää yhteistyötä. Missiomme on kasvattaa ammattitaitoisen henkilöstön ohjaamana vahvuutensa tuntevia, ahkeria ja hyvinvoivia nuoria, joilla on terve itsetunto ja valmiudet toimia globaalissa yhteiskunnassa.

Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on myönteinen ja vastuullinen työote. Arvostamme aloitteellisuutta, joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiuksia tiimityöskentelyyn. Kokemus ja taidot tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesta käytöstä katsotaan eduksesi. Koulussamme toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä, joten hakijalla tulee olla riittävät taidot eriyttää opetustaan yleisopetuksen ryhmiin integroitujen tehostetun ja/tai erityisen tuen oppilaiden tarpeita vastaavaksi.

Tuntiopettajalla on opetustunteja 16, kaikki matematiikassa. Lisäksi tuntimäärä voi kasvaa, jossa hakijalla on valmius opettaa myös erityisluokissa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään ennen tehtävän alkamista. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika päättyy perjantaina 27.5.2022 klo 15. Tehtäviä haetaan kuntarekry.fi-hakujärjestelmän kautta. Koronavirustilanteen vuoksi haastattelut järjestettäneen videoyhteyksien kautta.

Lisätietoja: Rehtori Jaakko Niskanen (jaakko.niskanen@tyrnava.fi, 050 4396000) tai apulaisrehtori Miikka Mattila (miikka.mattila@tyrnava.fi, 044 497 1006).

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/matematiikan-paatoiminen-tuntiopettaja-441641-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!