Määräaikainen luokanopettaja
-

Julkaistu

Määräaikainen luokanopettaja

Meillä on haettavana

Peruskoulun luokanopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 8.8.2022 - 3.6.2023.

Tehtävään sijoittuu kolmannen luokan opettajatiimiin ja sisältää mm. musiikin ja englannin opetusta, joten taito ja kokemus niiden opettamisesta katsotaan valinnassa eduksi. Lisäksi arvostamme kokemusta yhteisopettajuudesta, joustavista opetusjärjestelyistä ja tietotekniikan opetuskäytön hallintaa.

Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja tiimityöskentelyä. Toivommekin sinulta valmiutta työskennellä osana opettajatiimiä. Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotet-ta sekä kiinnostusta pedagogiseen kehittämiseen.

Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, halua kehittää joustavia opetusjärjestelyjä sekä yhteisöllistä työotetta.

Kirkkomännikön koulussa on ensi lukuvuonna n. 650 oppilasta. Koulumme työskentelee tällä hetkellä väliaikaisesti useissa toimipisteissä, pääosa luokista toimii Rantaroustin avoimessa oppimisympäristössä. Lisäksi luokkia on sijoittunut Kirkkomännikön rakennukseen, Kuulammen koululle ja Murron koululle. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 60.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan sel-vittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemus toimitetaan 25.5.2022 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/maaraaikainen-luokanopettaja-440276-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!