Lähihoitajan tehtävien sijaisuudet
-

Julkaistu

Lähihoitajan tehtävien sijaisuudet

Etsitkö työtä, jossa voit työskennellä nykyaikaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisössä? Haluatko tehdä hoito- ja hoivatyötä, jossa kannustetaan työntekijää luoviin ratkaisuihin? Hoitoalan opiskelija, etsitkö kesäksi töitä, joissa on mahdollisuus kehittyä hoi-toalan ammattilaiseksi ja kasvattaa osaamista ja taitoja?

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee sijaisia LÄHIHOITAJAN TEHTÄVIEN eripituisiin sijaisuuksiin. Haemme sijaisia kesän 2022 ajan (30.09.2022 saakka) eripituisten vuosilomien sijaisuuksiin kotihoitoon sekä asumispalveluyksikköön.

Tehtävät on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtävään sopiva työntekijä löytyy.

Sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköissä on käytössä rekrytointilisä ajalla 1.2.2022 - 30.9.2022 siten, että kun työn aloittaminen on sijoittunut ko aikavälille ja työsopimuksen kesto on vähintään kolme (3) kuukautta, rekrytointilisä 500 euroa maksetaan kertapalkkiona määräaikaisuuden päättyessä tai vakinaisen henkilön ollessa kyseessä koeajan päättyessä.

Käytössä on myös Tyrnävän kunnan henkilöstöä koskeva kertapalkkiokäytäntö ajalle 1.2.2022 - 30.9.2022 koskien rekrytointia sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin. Mikäli Tyrnävän kuntaan työ-/ tai virkasuhteessa oleva henkilö löytää sosiaali- ja terveys-osaston vuorotyöyksiköihin soveltuvan työntekijän ja se johtaa vähintään kolmen (3) kuukauden työsopimuksen solmimiseen, maksetaan rekrytointivinkin antajalle kertapalkkio 500 euroa määräaikaisen työntekijän työsuhteen päättyessä Tyrnävän kuntaan tai vakinaisen työntekijän koeajan päättyessä. Rekrytointivinkki todennetaan siten, että kun rekrytoitava työntekijä hakee tehtävää normaalisti Kuntarekryn kautta, hän merkitsee vapaamuotoiseen hakemukseensa rekrytointivinkin antaneen henkilön nimen. Rekrytoiva esihenkilö tekee viranhaltijapäätöksen kertapalkkion maksamisesta.

Tarjoamme sinulle avoimen ilmapiirin työtäsi tukemaan. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan, tukea antavan työyhteisön, yhtenäiset toimintatavat sekä vaikutusmahdollisuuden oman työsi kehittämiseen. Meillä lähihoitajan työ on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitaja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia henkilö, jolla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Ammattikorkeakouluopiskelijalla tulee olla suoritettuna opinnoistaan vähintään 60 opintopistettä, mikäli hän toimii lähihoita-jan/perushoitajan/mielenterveyshoitajan sijaisena. Lääketieteen opiskelijat eivät voi työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä, mutta tarvittaessa voivat toimia lähihoitajan sijaisuuksissa.

Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähi-/perus-/ tai mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla suoritettuna tutkinnosta

- 2/3 eli 120 osp (koko tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä)
- osaamisalan mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE sopimuksen palkkahinnoittelun 02SOS06A mukaan (tehtäväkohtainen palkka 2277,74 €/kk). Sijaisuuksissa noudatetaan koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä. Työssä tarvitaan ammattitaitoa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön.

Ajokortti välttämätön. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Tehtävät on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtäviin sopiva työntekijä löytyy. Hakuprosessissa huomioidaan myös lähihoitaja- ja sairaanhoitaja opiskelijat (opiskelija hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen opintorekisteriotteen).

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja sekä 48 a §:n mukainen suoja (joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun la-boratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.) Ennen töiden alkamista työntekijän tulee esittää covid-19 todistus esimiehelle.

Hakuaika päättyy 30.09.2022 klo 16:00.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Päivi Nuojua p. 050 326 0296 ja palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 664 6474, sähköposti etunimi.sukunimi@tyrnava

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoitajan-tehtavien-sijaisuudet-407012/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!